Weekly News

Transport og logistikk på Gardermoen

Nordens største transport- og logistikkonferanse arrangeres i år for 58. gang.

17. og 18. oktober er det duket for ca. 1000 deltakere og over 100 foredragsholdere fordelt på 29 ulike sesjoner over to dager. Både transportkomiteen og samferdselsministeren kommer til Transport og Logistikk på Gardermoen. Konferansen er delt inn i tre hovedtema, forklarer Jo Eirik Frøise i Norsk Industri.

– Et viktig tema blir delingsøkonomi innen transportbransjen. Nimber – bransjens svar på Uber – er representert med både gründeren og administrerende direktør, sier han.

Hovedtema nummer to, er vareeierne. Der er hele bredden av norsk næringsliv representert knyttet til alt fra legemiddel, olje og gass, oppdrett, mat og kapitalvarer som møbler og elektro. Temaet som skal behandles er lønnsomhetsutvikling knyttet til transport.

Hovedtema nummer tre er Nasjonal transportplan. Der er tematikken organisert etter luft, sjø, bane og vei med en rekke ulike sesjoner.

– Avslutningsvis blir det politisk debatt med alle fraksjonslederne i transportkomiteen og samferdselsministeren, avslutter Frøise.

Share this article

Journalist

Yngve Johnson

Related articles