Weekly News

Transport logistic 2017

Dette er Tysklands – og kanskje Europas – ledende messe innen transport og logistikk, og arrangeres neste gang 9. til 12. mai 2017.

Transport logistic 2017 omtales som THE LEADING EXHIBITION – den aller viktigste industriplattformen for logistikk og transport i Europa. Og ifølge messen, som kun avholdes annethvert år – første gang i 1978 – holder de hva de lover som det heftigste utstillingsvinduet og samlingsplass for virksomheter og nøkkelpersoner innen logistikk, telematikk og transport. Her treffer du bransjeeksperter og beslutningstakere på investeringssiden fra hele verden.

Det er en omfattende plattform hvor de viktigste saker som berører næringen i dag er omtalt og hvor nye innovasjonspotensialet blir brakt frem i lyset. Veksten i antall utstillere og utstillingsplass på transport logistikk 2015 samt gode tilbakemeldinger fra utstillere og besøkende både understreker den høye kvaliteten og globalt ledende posisjon i denne utstillingen.

Her får du telematikk, e-biz, telekommunikasjon, intralogistikk, lagersystemer, audo-ID, emballasje, godstransport og frakttjenester.

Share this article

Journalist

Yngve Johnson

Related articles