Weekly News

Økt innovasjon med skybaserte tjenester

Er du og din bedrift klar for den digitale transformasjonen? Er dere forberedt på uventede aktører som endrer spillereglene og skaper ”disruptive” forretningsmodeller?

Resultateter fra flere spørreundersøkelser viser at overraskende mange ikke har gode nok planer for digitalisering av virksomheten.
– Årsaken er trolig at de mangler kunnskap og kapasitet innen digitalisering – det vil si anvendelse av ny teknologi som sosiale medier, analyse av ’big data’, ’Internet of Things’ og skytjenester, sier Nils Einar Nilsen, partner hos IBM.

Bruken av skytjenester har eskalert de siste årene og IBM har etablert over 50 store skydatasentre verden over.
– I september 2016 etablerte IBM et eget skydatasenter i Oslo-området for å møte den voksende etterspørselen etter ulike skytjenester og stimulere til økt bruk av skytjenester i Norge og Norden. IBM har de siste årene åpnet flere nye skydatasentre hvert eneste år, sier han.

Kunder i hele Norden har nå fått lokal tilgang til en komplett portefølje av tjenester fra IBM Cloud for å kjøre sine forretningskritiske løsninger.
– Vi leverer en rekke løsninger, blant annet IBM Bluemix, Watson og analyse-tjenester. EVRY, en av Nordens ledende leverandører av IT-tjenester, benytter allerede flere av disse tjenestene i sin digitale transformasjon, sier Nilsen.

Nilsen forteller om at stort sett alle kundene har skytjenester på agendaen, men at mange fortsatt bruker egne lokale ’on-premise løsninger’. Han tror at hybride løsninger hvor både on-premise og skyløsninger i kombinasjon vil dominere IT-driftsbildet fremover.
– Våre kunder etterspør i større grad applikasjonsløsninger i skyen, enten som en privat dedikert skyløsning eller hos en ’public sky-leverandør’. Majoriteten har fortsatt hybride løsninger med lokale servere i egen bedrift, men stadig flere ser fordelene av rene skytjenester. Vi tror dette bare vil fortsette, sier han.

Han mener markedet i økende grad vil flytte både drifts- og applikasjonsløsninger til skyen.
– Samtidig etterspør kundene våre i større grad å betale for bruk av tjenester, det vi kaller ”pay as you go” i motsetning til normale IT-investeringer hvor kundene betaler ”upfront”, sier Nilsen.

Watson er IBMs fremste løsning for analyse og håndtering av data gjennom kognitiv forståelse – også kjent som kunstig intelligens (AI). Tjenesten åpner for helt nye måter å behandle data på og skaper grunnlaget for mer effektive prosesser og tjenester.
– Vi har både store og små prosjekter på tvers av alle bransjer hvor vi bruker Watson. Det er fortsatt mange pilotprosjekter, men globalt har vi kommet spesielt langt innenfor helsesektoren, sier han.

Nilsen tror på en fremtid hvor skytjenester blir like naturlig som å plugge et elektrisk apparat i støpslet.
– Trenden går mot at alt blir skybasert og virtualisert. Sensorer og ”Internet of Things” vil brukes for å innhente mest mulig informasjon som igjen vil bli brukt til analyser og predikasjoner i et ”big data” perspektiv, sier Nilsen.

Nilsen mener ”Internet of Things”, ”big data” og skytjenester vil konvergere og skape muligheter for nye forretningsområder.
– Ved hjelp av Watson og andre analyseverktøy vil fremtidens bedrifter kunne hente ut relevante data og analysere disse for å effektivsere produksjonen eller finne nye forretningsområder. Fremtidens IT-tjenester åpner for helt nye forretningsmodeller, sier han.

Share this article

Journalist

Ole Peter Galaasen

Related articles