Weekly News

Økt behov for spisskompetanse på logistikk

– Logistikken i det moderne næringslivet er ekstremt kompleks og virksomhetskritisk. Økonomi, IT, sikkerhet og miljø er viktige stikkord.

Det sier høyskolelektor Terje Bach ved Høgskolen i Molde avdeling for logistikk.

– Selv om nedgangen i oljeprisen har medført mindre interesse for petroleumsrelaterte studier, er det stort behov for kandidater som, i tillegg til et solid grunnlag innen logistikk, har kunnskap om prosjektledelse, IT, moderne vedlikehold, organisasjon og HMS. Studentene får kunnskap fra offshoreindustrien som opererer under krevende forhold og med strenge krav til sikker og effektiv drift. Disse kandidatene bør derfor være svært interessante også for bedrifter innen andre bransjer, sier han.

– Kompetansen og fokuset på kontinuerlig forbedring er et viktig bidrag til å opprettholde næringslivets konkurransekraft. Økt internasjonal handel, service- og informasjonskrav fra kunder og regulatoriske krav fra myndigheter krever raskere, sikrere, mer forutsigbare og miljøvennlige logistikkløsninger, mener Bach.

– God logistikk bidrar til et godt ytre miljø og styrker omdømme. Når oppgaver er godt planlagt og gjøres riktig første gang, unngås dobbeltarbeid og negative kundeopplevelser reduseres, avslutter Bach.

Share this article

Journalist

Yngve Johnson

Related articles