Weekly News

Økende innovasjonstakt i Nord-Norge

I Nord-Norge er det flere bransjer som fokusere på innovasjon og kommersialisering av forskning.

– Vi ser at næringslivet samarbeider med de dyktige kunnskapsmiljøene i landsdelen for å utvikle nye løsninger og produkter. Stadig flere aktører innen fiskeri- og havbruksnæringen beveger seg inn mot andre næringer og skaper spennende resultater, sier Asbjørn Lilletun i Norinnova. Norinnova jobber aktivt med næringsutvikling og rekruttering av team til kommersialiseringsprosjekter og start-ups. I tillegg hjelper de med innhenting av ekstern kapital fra både private og offentlige aktører.

Bioteknologimiljøet ved klyngen Biotech North utnytter dette samspillet til å utvikle høyverdiprodukter fra marine ressurser.
– Ved Finnfjord smelteverk utnytter man mikroalger til å rense CO2 og utvikler nye typer fòr til oppdrettsnæringen. Det utvikles eksklusive helse- og kostmetikkprodukter, kunstig agn som bidrar til et mer bærekraftig fiske og biologisk nedbrytbar plast fra restråstoff. Mye av dette er muliggjort gjennom mange års oppbygging av unik kompetanse i forskningsmiljøene, sier han og peker videre på det innovative miljøet i Tromsø.– Innen satelittkommunikasjon og jordobservasjon finnes det et sterkt
miljø i Tromsø med bedrifter som KSAT og Dualog. Sistnevnte inngikk nylig et samarbeid med et av verdens største rederier, japanske NYK, om digitaliseringen av skipsfarten, sier Lilletun.

En av de store utfordringene vi ser fremover er tilgangen på menneskelige ressurser.
– Norinnova jobber med å øke interessen for innovasjon blant studenter gjennom et samarbeid med UiT, Norges Arktiske Universitet. Et eksempel er at vi bidrar med case til masterstudenter på studiet Business Creation and entrepreneurship (BCE) hvor studenter gis mulighet til å bli medgründere i start-ups. I forskningsmiljøene identifiserer vi forskningsresultater med kommersielt potensiale og utvikler disse til forretningsmuligheter, sier han.

Share this article

Journalist

Ole Peter Galaasen

Related articles