Weekly News

Mie Dohn (til høyre), markeds og kommunikasjonsutvikler Nordic Delivery Conference. LOGISTIKK

Nordic Delivery Conference: En nordisk leveransekonferanse

Nordic Delivery Conference er kanskje bransjens mest innovative og fremtidsrettede transportkonferanse.

– Nordic Delivery Conference (NDC16) er beregnet på alle aktører som ønsker å være oppdatert på leverandørindustrien. Her må deltakerne ta stilling til hvordan man kan gjøre det å levere varer til et konkurransefortrinn for sin virksomhet. Her får man høre de beste og mest oppdaterte foredragene hvor fokuset er på innovasjon og nytenkning, forklarer markeds og kommunikasjonsutvikler Mie Dohn.

Nordic Delivery Conference er altså et møtested for bedrifter – både fra Norden og resten av verden – som ønsker å arbeide for en forbedret leveringskjede.

– Vi er heller ikke redd for å behandle ømtålige tema. For eksempel så vil aktuelle foredrag handle om 3D-printing som på noen års sikt delvis kan eliminere behovet for transport. Vi stiller også spørsmålet om transportbransjen kan bli «Uberifisert» i fremtiden, og hvilke konsekvenser det i så fall kan få, forklarer Dohn.

Det forventes flere hundre deltakere til NDC16 som altså avholdes i København 9. juni.

– Konferansen er relevant for alle aktører som mener at effektiv logistikk er en viktig del av deres verdikjede, avslutter Dohn.

Share this article

Journalist

Yngve Johnson

Related articles