Weekly News

Noe stort er i ferd med å skje!

Noe stort er på gang i samferdselssektoren, mener en offensiv og optimistisk samferdselsminister, Ketil Solvik-Olsen.

– Jeg bruker å fortelle om disse to bildene fra Manhattan, det ene fra 1903 og det andre fra 1913. På bildet fra 1903 er det bare hest og kjerrer i gatene. I 1913 er det bare biler. Og det bare på 10 år! 10 år var altså den tiden det tok å bytte ut hest med bil. Tror vi noe lignende kan skje nå? Ja, absolutt. Mange tror for eksempel vi knapt nok kommer til å selge bensin- eller dieselbiler etter 2020. Kanskje slutter folk i det hele tatt å kjøpe seg egen bil i byene.

I dette perspektivet mener Solvik-Olsen at vi må vi passe oss for å møte morgendagens utfordringer med gårsdagens virkemidler.

– Denne regjeringen er både teknologioptimister og optimister med tanke på hva markedet selv kan ta hånd om. Det er ikke bare økte avgifter, men også markedet som hjelpe oss med å løse miljøutfordringene. Et viktig prinsipp fra min side etter at jeg fikk overlevert planverket for NTP 2018 til 2029, er å løfte blikket helt frem mot 2050. For vi ser nå at ny teknologi har kommet så langt ned i pris, at det vil åpne for enorme muligheter, forklarer statsråden:

– La oss for eksempel ta et fenomen som selvkjørende biler. For fire år siden kostet radarteknologien på disse hele 70 000 dollar. I år koster den 1000 dollar. Neste år mener de den koster 90 dollar. Og det samme skjer innenfor område etter område. Solceller. Batterier. Snart kommer det 5G og vi får selvkjørende brøytebiler på flyplassen på Gardermoen. Og tenk deg når du kan sette deg inn i en selvkjørende el-bil som er ladet på solcelleteknologi. Da snakker vi grønt skifte av episke proporsjoner.

Og til de som er bekymret for at selvkjørende brøytebiler vil føre til tap av arbeidsplasser, parerer Solvik-Olsen med følgende:

– Det jobber flere i telecom-bransjen nå enn det gjorde den tiden vi hadde telegrafister som satte over telefonsamtalene våre. Ny teknologi vil alltid føre til at noen arbeidsplasser forsvinner og erstattes av nye arbeidsplasser, forklarer han.

I lys av dette er Solvik-Olsen veldig glad for å få stå som arrangør av den en av regjerningens tre omstillings- og fremtidskonferanser. 21. april kommer blant annet Tesla-gründer Elon Musk, den amerikanske transportministeren og en rekke av verdens fremste hjerner innen intelligente transportsystemer (ITS) for å fortelle om utviklingen.

– Og norsk næringsliv er med og de bygger nå viktige relasjoner til disse miljøene. Og da er det ikke bare transportutfordringer vi er med på å løse, men vi er også med å skaffe nye arbeidsplasser. For vi skal være med på å definere dette. Og, skynder han seg å legge til:

– Vi er i gang med dette skiftet, ikke fordi politikerne har vedtatt det, men fordi teknologien og markedet har utviklet løsninger som er billigere og bedre og dermed blir foretrukket foran den gamle teknologien. Og klart vi skal bygge masse nye veier og ny jernbane i fremtiden. Men vi må også tenke på hva ny teknologi gjør med samfunnet. Plutselig så er behovet for egen bil i byen i ferd med å forvitre. Om ti, femten år er det kanskje selvkjørende minibusser som plukker opp folk i nabolaget og mater dem til T-banen, det er konkrete planer om å teste ut autonome (ubemannede) skip i norske fjorder og det foregår en storstilt utskiftning av signalanlegget på jernbanen som vil gi både person og godstrafikk bedre regularitet og punktlighet. I det hele tatt, det skjer så mange og så enorme ting der ute nå som vil gi oss fantastiske løsninger. Og da må vi spørre oss: Trenger vi å hele tiden tenke på å bygge ut tradisjonell kapasitet på tradisjonelle måter eller handler det etter hvert også om å bygge ut helt nye ting på nye måter.

Men selv om samferdselsministeren liker å snakke om de store vyene og fremtidsperspektivene, er det et annet og langt mindre spektakulært tiltak som også skal bidra til miljøvennlig og forutsigbar infrastruktur.

– For første gang på mange tiår har vi klart å redusere forfallet på både vei, bane og i havneanleggene våre. Det gjør vi fordi vi mener det er det beste tiltaket for å effektivisere infrastrukturen, sier han og fortsetter:

– Det er jo ingen fornuftig næringslivsleder som tenker sånn om sin egen bedrift at nå kjører vi utstyret vårt alt hva remmer og tøy kan holde uten å tenke på å vedlikeholde det. Og slik må det være med infrastrukturen også. Når vi møter næringslivet så ber de om en ting: forutsigbar infrastruktur. Det er flott med nye veiprosjekter som sparer dem for fem minutter der og ti minutter her, men det hjelper dem selvsagt ikke hvis tilførselsveien ikke blir tilstrekkelig vedlikeholdt slik at de taper en halvtime hver gang det snør eller regner, forklarer Solvik-Olsen.

Og når folk sier vi må sette i gang nye veiprosjekter i lys av et turbulent arbeidsmarked, da sier jeg: Vi har doblet tilskuddene til vedlikehold av veinettet i løpet av to år. Det betyr at det skjer mye allerede overalt i hele landet. Og vi prioriterer vedlikehold fordi – og dette er viktig – våre analyser viser at samfunnet ikke alltid vet helt hva vi egentlig trenger av ny infrastruktur. Ofte ropes det om dobbeltspor eller firefelts som den eneste sanne løsningen. Men jernbanen kollapser nødvendigvis ikke fordi det ikke er dobbeltspor der, den kollapser sannsynligvis fordi kjøreledningene på enkeltsporene er 60 år gamle, sier statsråden og kommer avslutningsvis med følgende oppfordring:

– Det er utrolig viktig at vi som samfunn kommer oss ut av komfortsonen og ut av inn- grodde tankemønstre. Vi må omfavne og ta i bruk mulighetene. Jeg sier ikke at det ikke blir vanskelig eller at vi ikke kommer til å møte problemer, dilemmaer eller frykt. Jeg sier bare at det eneste muligheten vi har, er å henge med i utviklingen.

Fakta

- Nylig forelå Planverket for nasjonnal transportplan (NTP) 2018 - 2029.

- Regjeringens politikk skal både sørge for en effektiv infrastruktur og bidra til reduserte klimautslipp.

- Det grønne skiftet skjer akkurat nå og vil blant annet gi oss løsninger som for få år siden ble sett på som fremtidsfantasier.

Share this article

Journalist

Yngve Johnson

Related articles