Weekly News

Konferanse for bærekraftig utvikling av nordområdene

Site uka i januar møtes 3 500 deltakere fra cirka 35 land til verdene største nordområde-konferanse.

Hvert år, samtidig som solen returnerer til Tromsø etter to måneder med mørke, åpnes Arctic Frontiers konferansen med toppolitikere fra arktiske land. I år står utenriksminister Ine Eriksen Søreide og fiskeriminister Per Sandberg på listen av innledere.

«Connecting the Arctic» er navnet på årets konferanse, og kommunikasjon er et av flere temaer som står på dagsorden.
– Bærekraftig utvikling i nordområdene, det er det vi skal fokusere på, sier direktør for Arctic Frontiers, Ole Øvretveit. – Det ligger store potensialer innen mat, reiseliv og energi i Arktis, og det er viktig at disse mulighetene blir diskutert kontekst der potensiell utvikling blir ivaretatt på en ansvarlig og kunnskapsbasert måte.

Blant temaene er kommunikasjon i nord, klimaspørsmål, grønn- og fossil energi, innovative sjømatløsninger, bærekraftig samfunns- og næringsutvikling og hav generelt.
– Konferansen vil ta opp både muligheter og utfordringer i utnyttelsen av nordområdene i et næringsvitenskaplig og et samfunnsperspektiv, sier Øvretveit.

Bak konferansen står cirka 50 norske og internasjonale partnere som er opptatt av utviklingen i Arktis. I tillegg til den årlige konferansen har Arctic Frontiers aktiviteter i både Norge og ute i verden hele året.

Share this article

Journalist

Ole Peter Galaasen

Related articles