Weekly News

Kjemper om markedsandeler på strøm til industrien

Tradisjonelt har Norge hatt lave strømpriser og sikker forsyning av strøm. Selv om vi er blant de europeiske landene med lavest strømpriser, er det store variasjoner på prisen.

For industrielle virksomheter med stort forbruk fordelt på mange anlegg er forutsigbare priser en nødvendighet. Nå ønsker flere aktører å levere strøm tilpasset industrielle behov.
– Næringslivet har et bevisst forhold til risiko og risikostyring når det kommer til strømforbruk og tilhørende kostnader. Dette gjelder også behovet for rapportering og verktøy for energioppfølging, sier Torkel Rolfseng, divisjonsdirektør Kraftallianse, Fjordkraft AS.

Rolfseng forteller om et spotmarked for strøm med store svingninger.
– Strømprisen svinger ganske mye på spotmarkedet og for mange bedrifter er det viktig å ha forutsigbarhet på energikostnadene. Vi hjelper bedrifter med finansielle prissikringer som gjør at man kan redusere denne risikoen, sier han.

Han forteller om at tjenestene er utbredt både blant næringsbygg og på industrielle anlegg.
– Desto større forbruket er jo mer bevisst blir man på denne risikoen. Om du ser på utleiere av næringsbygg blir strømkostnadene fakturert videre til leietakerne. Utleier har ofte ikke mulighet til å endre leieprisene i takt med strømprisene og må derfor ha kontroll på kostnadene, sier han.
– Produksjonsbedrifter som priser sluttproduktet i konkurranse med andre forplikter seg ofte til å levere til en bestemt pris. Da er det også viktig å ha kontroll på kostnadene inn, sier han

Selskapet jobber i samarbeid med internasjonale kraftbørser og markedsplasser for å redusere risiko og skape forutsigbarhet for kundene.
– Vi bruker NASDAQ og andre markedsplasser for å finne instrumenter som skaper forutsigbarhet på prisene. En viktig del av denne jobben er å kartlegge bedriftenes risikoprofil, sier han.

Han forteller videre om hvordan de største kundene i industrien ofte har strenge krav til risikostyring.
– De fleste strømleverandører leverer ofte til butikker og servicenæring lokalt. Blant de største industrielle kundene finnes det ikke mange aktører som har tilstrekkelig kompetanse. Vi går inn som rådgivere for å finne bedriftens risikoprofil. Når vi kjenner behovet har vi flere metoder for å finne de beste løsningene. Vi kartlegger blant annet hvilken tidshorisont bedriften operer med, sier han.
– Blant offentlige kunder kan det være snakk om å unngå store endringer fra ett år til neste. Bedriftskunder kan ha leveransekostnader som går over mange år. Vi har hele spennet av kunder, sier han.
– Det viktigeste er å finne ut det reelle behovet og å finne den riktige risikoprofilen. Strømmarkedet for storkunder har utviklet seg i en spennende retning de siste årene. De stiller høyrer krav og har store forventninger. Det er dette komplekse markedet som er spennende å jobbe med, sier han.

Share this article

Journalist

Ole Peter Galaasen

Related articles