Weekly News

Informasjon i sanntid

Etter at Ringnes fikk utviklet visuelle sanntidsløsninger, har de fått full kontroll på logistikken og oppnådd betydelige kostnadskutt.

På det gigantiske anlegget hos Ringens på Gjelleråsen er det stor trafikk av lastebiler gjennom vakta. På en stor TV-skjerm i vaktbua gjenspeiles all trafikk inn og ut. Her kan biler og paller spores i sanntid – men det er for bagateller å regne sammenlignet med den unike informasjonsstrømmen som skjer i produksjons- og lagerhallene.

For noen år siden fikk Ringnes ny logistikkløsning som overvåker og visualiserer hele bedriftens store, kompliserte drift på en utrolig enkel måte. Alle skjønner den intuitivt. Et tavlemøte med de ulike lederne innen lager, utkjøring og transport tar bare 10 minutter, men etterpå har lagersjefen full oversikt over driften, hvilke utfordringer teamene har hatt og hvilke tiltak som allerede er gjennomført for å komme à jour. Hvordan kan det gå så glatt på en så enorm arbeidsplass med døgnproduksjon?

Med så mye automasjon, der roboter erstatter mennesker, må de til en hver tid benytte de beste løsningene. Hos Ringens samles all data fra forskjellige kilder og datafangsten evalueres i sanntid. Selv om løsningen først og fremst er et verktøy for la ledelsen treffe raske beslutninger, er resultatet at alle på jobb har full oversikt over status – hele tiden. Store skjermer over hele anlegget viser sanntid informasjon i enkel grafikk etter trafikklysprinsippet – ja, grafikken er så enkel at det ikke er nødvendig med noen form for kurs og opplæring.

At informasjonen er i sanntid har snudd opp ned på hele logistikken. Før Ringnes fikk sanntid informasjon, var de reaktive og måtte ta beslutninger basert på gammel informasjon. Den store styrken i dag er at de tar fortløpende avgjørelser og løser problemer før de oppstår. Ekstreme mengder data skal siles og gjøres til visuell informasjon. Er noen av truckene eller robotene ute av drift, vises det på skjermen øyeblikkelig, fordi det lyser rødt. Dette handler ikke bare om å måle i sanntid – men å styre.

Ringnes-løsningen er nærmest skreddersydd for LEAN-prinsippet. Klokken 14.00, en time før skiftbytte, vet ledelsen status, om det for eksempel er forhold som vil forsinke driften for neste skift. I så fall vet de hva de trenger av bemanningsforsterkninger for å komme ajour. Slik får de grunnlag for raskere og riktigere beslutninger og bedre ressursbruk. Løsningen sammen-stiller hele driften og sørger for bedre kommunikasjon mellom lager og transport. Sjåførene på lastebilene får den samme informasjonen, og selv kundene får varsel om levering og eventuelle forsinkelser.

Ringnes har blitt stadig mer effektiv – og de måler det. De vet hvor de må sette inn ressurser for å klare KPIene (Key Performance Indicator) – og får forklaringer på hva som går galt, som skader, forsinkelser, brekkasje m.m. Med RFID-brikker på trucker og roboter registreres alt som skjer og som dermed gjør arbeidsprosessen lettere. Live KPI døgnet rundt gir ledelsen full kontroll på målene og gjør dem i stand til å ta fortløpende og riktige avgjørelser – som igjen bidrar ytterligere til lavere kostnader.

Share this article

Journalist

Ole Petter Tharaldsen

Related articles