Weekly News

Ikke dyrere med svane-
merket bygg

Svanemerkede byggevarer er ikke dyrere enn ordinære produkter.

De store aktørene i bransjen er opptatt av miljøet og har svanemerket de viktigste produktene sine.
– Store produsenter som Jotun maling og Kährs parkett er eksempler på produsenter som har svanemerket sine produkter. Leverandørene må tilby slike produkter for å være konkurransedyktige. Derfor er det – med noen få unntak – ikke dyrere å velge svanemerkede byggevarer, sier markedsrådgiver i Svanemerket Tormod Lien.

Alt fra enkeltprodukter som maling og lim til hele bygg kan svanemerkes. Våre naboland har kommet lenger enn oss i Norge, og i Sverige blir det oppført
15 000 svanemerkede boenheter i 2017.

I de siste månedene har det først og fremst offentlige bygg som svanemerkes.
– JM har intensjon om at alle prosjekter de setter i gang i Norge skal være svanemerket fra 2018. Det betyr økt fokus på svanemerking i norsk byggebransje også.

I dag finnes det cirka 2 000 ulike byggevarer i det norske markedet som er svanemerket. Spennet går fra avløpsfrie toalettsystemer via maling og sparkelmasse til boliger. Antallet svanemerkede produkter øker stadig.

Et av kravene er at byggene bruker 25 prosent mindre energi enn kravet i gjeldende byggeforskrift.
– For å kunne sette svanemerket på et bygg må det tilfredsstille krav til blant annet energibruk, materialbruk og håndtering av avfall, avslutter Lien.

Share this article

Journalist

Ole Peter Galaasen

Related articles