Weekly News

Flyfrakt bra for miljøet

Det er et enormt behov for effektiv befraktning i det langstrakte landet vårt og flyfrakt er ofte det mest miljøvennlige alternativet.

“Det er viktig at de ulike transportmidlene jobber godt sammen.”

–Vi er fullstendig avhengig av et effektivt system for flyfrakt. Det handler om å få ut viktige komponenter og reservedeler til biler, trailere, båter, oljeindustri og anlegg, det handler om å få ut medisiner til sykehus, friske blomster, ferske havprodukter, store mengder post, aviser og varer fra netthandel, i tillegg til dokumenter i forbindelse med tollbehandling, regnskap og anbud, forklarer Svein Visdal, Cargo Director i Widerøes Flyveselskap AS og legger til:

– Ofte blir regnestykkene for miljøbelastning beregnet ut fra passasjertransport, og ikke opp mot hvordan regnestykkene vil se ut når man sammenligner det med transport av gods på bane, vei, luft eller sjø. Globalt sett, tror jeg fremtiden for flytransport er god, fordi moderne fly forurenser mindre og bruken av biodrivstoff øker, samtidig som kapasiteten vil bli bedre utnyttet, sier Visdal

Administrerende direktør i Cargonet, Arne Fosen, mener at et velfungerende transportsystem skaper grunnlag for at verdiskapning også kan skje utenfor sentrale strøk.

– Det er viktig at de ulike transportmidlene jobber godt sammen slik at man kan veksle mellom det som er mest funksjonelt enten vi snakker om vei, bane, sjø eller luft. Fosens hjerte banker naturligvis ekstra hardt for gods på bane, selv om godstogene har utfordringer å jobbe med.

– Hovedutfordringen for jernbanen er å få transportert mer gods på tog ut av landet og helst så langt syd i Europa som mulig. Punktlighet og regularitet er noe vi også jobber aktivt med å forbedre. Nå er den godt over 90 prosent punktlighet i Norge og den er økende. I fjor leverte vi et overskudd for første gang på mange år. Det viser at vi er på rett vei. Det ser vi også ettersom ferskvare- og dagligvarekunder i økende grad velger tog som transportmiddel. Nå gjøres det betydelige oppgraderinger på signalanlegg, skinnegang, og utbedringer av ras- og væreutsatte områder. Det er ille når utbedringsarbeidet pågår, men når ting først er utbedret, så får det voldsomt positive konsekvenser for oss, sier Fosen.

Innenfor sjøtransport skjer det også mye spennende innen utslippsreduksjoner.

– Vi som befatter oss med transport av gods til sjøs, mener det bør lønne seg å investere i teknologi som reduserer utslipp. Slik er det dessverre ikke i dag. Det gir en usunn konkurransevridning i vår disfavør. Vi har utviklet et helt nytt godsskip som reduserer utslippene av CO2 med 38 % og NOx med 90 % sammenlignet med gamle skip og veitransport. Dette får vi ikke uttelling for hos myndighetene. Faktisk er det slik at vi må betale hele 21 ulike avgifter, mens veitransport kun betaler åtte avgifter – til tross for at sjøtransport er fire ganger mindre forurensende enn veitransport. Avgiftssystemet er ikke tilpasset realitetene. Med dagens system koster det mer å forurense mindre, sier Bernt Ståle Austrheim, ansvarlig for land og terminal i Norlines.

Visdal er enig: – Samfunnets beregninger av den miljømessige kostnaden av transport må inkludere flere parameter i beregningsgrunnlaget. I dag snakkes det for generelt om fly, båt eller tog som hver sin gruppe. Men innenfor hver av disse er det store miljøsyndere, både hva gjelder utnyttelse av totalkapasiteten og at bruk av gammel teknologi. Generalisering er usedvanlig dårlig miljøpolitikk, og skal man komme raskt til målet, må man gå inn og måle belastingen tredimensjonalt gjennom å se hvor mye som er fraktet i forhold til kapasiteten, den totale distansen og hvor store utslipp det enkelte transportmiddel genererer, avslutter han.

Fakta

• Fly, vei, sjø eller bane – spørsmålet er ikke hvilke av transportmidlene som er best, men hvordan man best får transportmidlene til å jobbe sammen

• Hver av de ulike transportmidlene har sine styrker og svakheter

• Alle i bransjen jobber mot ett mål: nullutslippssamfunnet

Share this article

Journalist

Yngve Johnson

Related articles