Weekly News

Blir ekstremt krevende

– Å begrense oppvarmingen av kloden til maks 1,5 grader, er ekstremt krevende, ja, kanskje umulig.

Det mener Bjørn Hallvard Samset i et essay som du finner i sin helhet på Cicero.no. Der stiller han spørsmålet om det finnes scenarier for begrensning av utslipp av drivhusgasser som er forenlige med en 1,5 gradersmålet.

I følge IPCCs (globalt panel som arbeider med klimakutt) spesialrapporter er mellomstasjoner mellom de store, altomfattende hovedrapportene, og skal omhandle temaer der forskningen går spesielt raskt frem. I april 2016 vedtok IPCC at en av deres tre kommende spesialrapporter skal være viet til 1,5-gradersspørsmålene, slik politikerne ønsket.

Uansett: Hvor varm blir verden før vi klarer å legge om fra bruk av fossile brensler, vet ingen per i dag. 1,5 grader fremstår som et absolutt minimum. Likevel klarer vi ingenting uten å prøve. Forskerne har fått en helt klar bestilling fra et samlet sett av verdensledere, på svar vi kanskje allerede burde ha hatt. Det skulle bare mangle at vi kaster oss rundt og gjør vårt beste. Hvor vidt svarene vi finner blir spesielt oppløftende, er kanskje mer usikkert, heter det i uttalelsene fra Cicero.

Share this article

Journalist

Yngve Johnson

Related articles